Dia Memperdagangkan Bendera Kuning Untuk Mikrofon. Super Bowl Lain Menunggu.